Bli stödperson

Är du intresserad av ideellt uppdrag som stödperson är du välkommen att höra av dig till oss.

Grundutbildning för blivande stödpersoner ges för närvarande två gånger per år (vår och höst). Utbildningen är kostnadsfri och ger dig kunskaper inom områden som samtalsmetodik, vanliga reaktioner hos brottsoffer, rättsprocessen, skadeståndsfrågor, polisens arbete m.m.

Utbildningen brukar omfattar sex kvällspass på vardagar (ca kl 18-21.00) och en heldag en helg (ca kl 10-16). Obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen. Inför, under och efter utbildningen prövas din lämplighet som stödperson.

Vi vill att du är 21 år eller äldre. Du måste även lämna in ett utdrag ur belastningsregistret innan du påbörjar utbildningen.

Observera att Brottsofferjouren Huddinge – Botkyrka endast rekryterar blivande stödpersoner. Är du intresserad av uppdrag som vittnesstöd hänvisar vi dig att ta kontakt med Brottsofferjouren Södra Stockholm på telefon 08-604 19 50.