Ge en gåva

Även om du inte vill bli medlem får du gärna stödja oss ekonomiskt genom att skänka en mindre eller större summa alternativt inventarier vi har behov av. Allt är välkommet! Eller varför inte tänka på oss när du skriver ditt testamente.

Inbetalningen sker enklast till vårt Plusgirokonto 240849-0 eller via vår swish till nummer 1234563177. Glöm inte ange att betalningen avser en gåva samt att skriva ditt namn och adress så att vi får möjlighet att tacka för ditt bidrag.

Tag gärna kontakt med kansliet om du är något du undrar över!