Bli medlem

Som medlem i Brottsofferjouren Huddinge Botkyrka ger du ett mycket viktigt bidrag till vår verksamhet. Som medlem kan du vara med och påverka verksamhetens utformning och delta i de evenemang som föreningen arrangerar.

Medlemsavgift

Privatpersoner: 100 kr

Familj: 150 kr

Föreningar: 300 kr

Företag: 1000 kr

Medlemsavgiften betalas in på plusgiro 240849-0. Glöm inte bort att uppge namn på och adress till den som avgiften avser!

I medlemgsavgiften ingår även en prenumeration på tidningen Brottsoffer, som ges ut av Brottsofferjouren Sverige och utkommer med fyra nummer per år.